Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Dam boutiq; (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Damboutiq.lt. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę 18 metų amžiaus sulaukę ir vyresni asmenys.

1.3. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką Pirkti“ ir taip patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.2. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Damboutiq.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką Pirkti“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje Damboutiq.lt, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Damboutiq.lt elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos aktuose nustatytas teises.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninės parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka Damboutiq.lt nurodytuose bankuose, mokėjimo sistemose.

5.3. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui el. paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir esmės nepasikeitė jos išvaizda.

5.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

6. Apmokėjimas ir pristatymas

6.1. Damboutiq.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu prekes gali įsigyti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma: elektroninės bankininkystės sistema Paysera, Paypal išankstinio apmokėjimo sistema ar bankiniu pavedimu. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas.

6.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

6.4. Prekes Pirkėjas atsiima pašto skyriuje arba nurodytame paštomate (priklauso nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas).

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Kiekvienos Damboutiq.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Damboutiq.lt elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių.

7.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, nustatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas/keitimas galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 str. 1 dalimi.

8.2. Prekių keitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš elektroninės parduotuvės reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus, vienašališkai nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.4. Norėdami grąžinti ar pasikeisti prekę, Pirkėjas privalo tai įvykdyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo/keitimo formą, kuri yra Pirkėjui pridedama prie jo užsakytų prekių. Užpildyta minėta forma su prekėmis turi mus pasiekti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. ir 8.4. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ir atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

8.6. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatytą tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną.

8.7. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8.8. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės Pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

8.9. Transportavimo išlaidos, kurios susidarė grąžinant prekę ir pristatymo išlaidos, nėra grąžinamos ir jas apmoka Pirkėjas.

8.10. Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėtojui ir tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliekamas pavedimas įsigyjant prekę.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo metu pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el. paštu ar SMS žinute reikia informuoti apie tai mus el. paštu damboutiq@gmail.com

10.2. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas Damboutiq.lt elektroninėje parduotuvėje, Dam boutiq paskyroje, esančioje socialiniuose tinklalapiuose Facebook, Instagram bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.

10.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.

10.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu el. pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl damboutiq.lt internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Nepraleiskite naujienų ir nuolaidų!

Prenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite 10% nuolaidą!