Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.damboutiq.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama fizinio asmens. Duomenų valdytojo duomenys – Akvilė Gabrilavičienė, individualios veiklos pažymos numeris – 1099437, PVM mokėtojo kodas – 100014730914 (toliau – damboutiq.lt).

1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu.

1.3. Damboutiq.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.5. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2. 1. Damboutiq.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adreso ir kita elektroninės parduotuvės užsakymo metu nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: apdoroti Jūsų prekių užsakymą išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras) spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus tiesioginės rinkodaros tikslais

2.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

2.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištrinti, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką damboutiq@gmail.com. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

2.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

2.6. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 str. nuostatomis, Pirkėjo asmens duomenys saugomi 2 metus nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento.

2.7. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų.

3. Slapukai (angl. Cookies)

3.1. Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi kompiuterio kietajame diske. Informacijai rinkti naudojame „slapukus“. Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada siunčiamas slapukas. Tačiau jei nepriimate slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis.

3.2. Slapukų naudojimo tikslai - Parduotuvės krepšelio formavimui (elektroninės parduotuvės pagrindinei veiklai vykdyti) ir elektroninės parduotuvės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti.

3.3.. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami elektroninės parduotuvės pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

3.4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama. Iškilus klausimams kreipkitės el.paštu damboutiq@gmail.com

Nepraleiskite naujienų ir nuolaidų!

Prenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite 10% nuolaidą!